We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse this website you are agreeing to our use of cookies. Find out more by reading Cookies OK

Touch of Siam Massage
ทัช ออฟ สยาม มาสสาจ

การนวดแผนไทยมีประวัติเริ่มต้นมาอย่างยาวนานกว่า 2,500 ปีที่แล้ว โดยมีพัฒนาการมาจากแพทย์ที่เป็นผู้รักษาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ ท่านชีวกโกมารภัจจ์ ณ ประเทศอินเดีย และเมื่อพุทธศาสนาได้มีการเผยแพร่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระสงฆ์และผู้ที่ได้รับถ่ายทอดวิชามาจาก ท่านชีวกโกมารภัจจ์ ก็ได้นำศิลปะการแพทย์นี้เข้ามาด้วย

การนวดแผนไทยได้รับการพิจารณาเป็นหนึ่งในสี่แกนหลักสำคัญของการแพทย์แผนไทยและเป็นองค์ประกอบสำคัญในเรื่องการผ่อนคลายร่างกายหลังจากการฝึกฝนสมาธิ โดยการนวดแผนไทยโบราณได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย จีน และการแพทย์แผนโบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจนกระทั่งกลายมาเป็น การนวดแผนไทยที่ปัจจุบันมีการนวดกันอย่างแพร่หลาย การนวดแผนไทยนี้นอกจากจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้ว ยังสามารถช่วยผ่อนคลายจิตใจได้เช่นกัน 

และที่สปา อินเตอร์คอนติเนนตัล ทัช ออฟ สยาม มาสสาจ (Touch of Siam Massage) 90 นาทีของการนวดเพื่อผ่อนคลายที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ระหว่างเทคนิคการนวดไทยและการนวดประคบสมุนไพร การนวดเน้นเส้นโดยใช้เทคนิคการกด บีบ และยืดเหยียด ไปตามจุดต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต คลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น การประคบร้อนด้วยสมุนไพรจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย ช่วยให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยฟื้นฟูความสมดุลของร่างกายและจิตใจ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ต้องการผ่อนคลายทั้งกายและใจด้วยหนึ่งในเอกลักษณ์ของไทย

จองสปาและทรีทเม้นท์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สปา อินเตอร์คอนติเนนตัล บริเวณชั้น 2 อาคาร 1 (อาคารอิน) หรืออีเมล์ spa@ichuahin.com