We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse this website you are agreeing to our use of cookies. Find out more by reading Cookies OK


แพ็คเกจการจัดงานประชุม

ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทันสมัยของเราจะทำให้ทุกงานของคุณเป็นที่น่าประทับใจ

แพ็คเกจมีรายละเอียดดังนี้

 • ห้องพักประเภทรีสอร์ท คลาสสิค 
 • บุฟเฟ่ต์อาหารเช้าที่ห้องอาหารภิรมย์หรือเฟลิซิต้าสำหรับผู้ที่พักฝั่งบีช วิง และบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าที่ห้องอาหารเลอ โคโลเนียลสำหรับผู้ที่พักฝั่งบลูพอร์ต วิง
 • สามารถเข้าใช้บริการที่สวนน้ำวานา นาวา หัวหินและทรู อารีน่า หัวหินได้ฟรี
 • สมนาคุณอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงทุกห้องพักและห้องประชุม
 • สมนาคุณแพ็คเกจงานประชุมเต็มวัน (คอฟฟี่เบรค 2 ครั้งในธีมสับปะรด และเซ็ทอาหารกลางวันที่ห้องอาหารภิรมย์)
 • สมนาคุณห้องประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น.
 • สมนาคุณเครื่องฉายภาพพร้อมจอ LCD 1 เครื่อง
 • สมนาคุณอัพเกรดห้องพักเป็นห้องพรีเมียร์สำหรับ 2 ท่านจำนวน 1 ห้องต่อวัน
 • สมนาคุณห้องรีสอร์ท คลาสสิค พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน เมื่อมีการชำระเงินทุกๆ 25 ห้อง
 • ส่วนลดพิเศษ 15% สำหรับโปรแกรมสปาต่างๆที่สปา อินเตอร์คอนติเนนตัล 

 

เงื่อนไข

 • ต้องมีการสำรองห้องพักอย่างน้อย 10 ห้องต่อ 1 คืน
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษี 7%
 • กรุณาทำการสำรองห้องพักล่วงหน้า และขึ้นอยู่กับสถานะห้องว่าง ณ เวลาที่สำรองห้องพัก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร +66 (0) 2105 4135 หรือ อีเมล์ thanyarat.rampaneenil@ihg.com